درباره ما
پاک نویس

ما نویسندگانی هستیم که قصد داریم دنیا رو جای امن تری کنیم برای « شنیدن » ، «اندیشیدن » و « انتخاب کردن»

تو مگو همه به جنگند و ز صلح من چه آید تو یکی نه ای هزاری تو چراغ خود برافروز
مولانا
مشترک پاک نویس شوید

قول میدیم ایمیلتون رو شلوغ نکنیم :)